Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table of Contents
目录
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
List of Figures
图表目录
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
List of Tables
数表目录
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
附录
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossary
术语表
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliography
参考书目
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie