Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table of Contents
فهرس المحتويات
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
List of Figures
قائمة الأشكال
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
List of Tables
قائمة الجداول
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
ملحق
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossary
مسرد المصطلحات
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliography
ببليوغرافيا
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
فهرس الموضوعات
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie