Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhaltsverzeichnis
ตารางเนื้อหา
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Abbildungsverzeichnis
ลิสต์ตัวเลข
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenverzeichnis
ลิสต์ตาราง
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Anhang
ภาคผนวก
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossar
อภิธานศัพท์
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Literaturverzeichnis
บรรณานุกรม
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
ตัวบ่งชี้
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie