Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhaltsverzeichnis
目次
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Abbildungsverzeichnis
統計の一覧
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenverzeichnis
表の一覧
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Anhang
付録
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossar
用語解説
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Literaturverzeichnis
参考文献一覧
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie