Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhaltsverzeichnis
Indice analitico
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Abbildungsverzeichnis
Indice delle immagini
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenverzeichnis
Indice delle tabelle
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Anhang
Appendice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossar
Glossario
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Literaturverzeichnis
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Catalogo
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie