Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Abbildungsverzeichnis
Liste des figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenverzeichnis
Liste des tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Anhang
Annexe
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossar
Glossaire
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Literaturverzeichnis
Bibliographie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie