Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhaltsverzeichnis
فهرس المحتويات
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Abbildungsverzeichnis
قائمة الأشكال
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenverzeichnis
قائمة الجداول
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Anhang
ملحق
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossar
مسرد المصطلحات
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Literaturverzeichnis
ببليوغرافيا
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
فهرس الموضوعات
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie