Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indholdsfortegnelse
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figuroversigt
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabelliste
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendiks
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordliste
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indeks
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie