Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indholdsfortegnelse
Tartalomjegyzék
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figuroversigt
Ábrák listája
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabelliste
Táblázatok listája
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendiks
Függelék
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordliste
Szójegyzék
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Bibliográfia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indeks
Tárgymutató
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie