Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indholdsfortegnelse
Πίνακας Περιεχομένων
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figuroversigt
Κατάλογος Σχημάτων
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabelliste
Κατάλογος Πινάκων
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendiks
Παράρτημα
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordliste
Γλωσσάριο
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Βιβλιογραφία
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indeks
Ευρετήριο
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie