Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indholdsfortegnelse
Table des matières
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figuroversigt
Liste des figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabelliste
Liste des tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendiks
Annexe
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordliste
Glossaire
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Bibliographie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indeks
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie