Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indholdsfortegnelse
目录
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figuroversigt
图表目录
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabelliste
数表目录
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendiks
附录
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordliste
术语表
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
参考书目
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indeks
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie