Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目录
Cuprins
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
图表目录
Lista figurilor
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
数表目录
Lista tabelelor
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
附录
Anexă
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
术语表
Glosar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考书目
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie