Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目录
目次
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
图表目录
統計の一覧
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
数表目录
表の一覧
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
附录
付録
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
术语表
用語解説
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考书目
参考文献一覧
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie