Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目录
अनुक्रम
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
图表目录
आंकड़ों की सूची
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
数表目录
तालिकाओं की सूची
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
附录
परिशिष्ट
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
术语表
शब्दावली
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考书目
संदर्भग्रंथ सूची
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
अनुक्रमणिका
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie