Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目录
Inhaltsverzeichnis
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
图表目录
Abbildungsverzeichnis
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
数表目录
Tabellenverzeichnis
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
附录
Anhang
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
术语表
Glossar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考书目
Literaturverzeichnis
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie