Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

فهرس المحتويات
ตารางเนื้อหา
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الأشكال
ลิสต์ตัวเลข
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الجداول
ลิสต์ตาราง
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ملحق
ภาคผนวก
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
مسرد المصطلحات
อภิธานศัพท์
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
ببليوغرافيا
บรรณานุกรม
Een lijst met geraadpleegde literatuur
فهرس الموضوعات
ตัวบ่งชี้
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie