Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

فهرس المحتويات
Inhoudsopgave
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الأشكال
Afbeeldingenlijst
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الجداول
Tabellenlijst
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ملحق
Bijlage
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
مسرد المصطلحات
Verklarende woordenlijst
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
ببليوغرافيا
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
فهرس الموضوعات
Register
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie