Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

فهرس المحتويات
Sisällysluettelo
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الأشكال
Kuvaluettelo
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الجداول
Taulukkoluettelo
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ملحق
Liitteet
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
مسرد المصطلحات
Sanaluettelo
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
ببليوغرافيا
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
فهرس الموضوعات
Hakemisto
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie