Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

فهرس المحتويات
Table of Contents
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الأشكال
List of Figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
قائمة الجداول
List of Tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ملحق
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
مسرد المصطلحات
Glossary
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
ببليوغرافيا
Bibliography
Een lijst met geraadpleegde literatuur
فهرس الموضوعات
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie