Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Jag håller helt med om att ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
I motsats till ..., ... visar ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... till skillnad från ... är...
... na rozdíl od... je/jsou...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... liknar ... när det gäller ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... a... se liší, pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
První... na rozdíl od druhého...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Jag skulle säga att ...
Řekla bych, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
För mig verkar det som att ...
Zdá se mi, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Enligt min åsikt ...
Podle mého názoru...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Från min synpunkt sett ...
Z mého pohledu...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Jsem toho názoru, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Visserligen ... men ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Tvärtom ...
Naopak/Naproti očekávání...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Å ena sidan ...
Na jedné straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Å andra sidan ...
Na druhé straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Trots ...
Navzdory...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Trots att ...
Navzdory tomu, že...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Vědecky/Historicky vzato...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
För övrigt/Förresten ...
Mimochodem...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Dessutom ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse