Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
言っていることはもっともだ。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Jag håller helt med om att ...
・・・・に同意している。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
心から・・・・という意見を支持する。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
・・・・に強く反対である。
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är helt och hållet emot idén att ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... och ... är lika/olika när det gäller ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
I motsats till ..., ... visar ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... till skillnad från ... är...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... liknar ... när det gäller ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Jag skulle säga att ...
・・・・と言えるかもしれない。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
För mig verkar det som att ...
・・・・のように見受けられる。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Enligt min åsikt ...
私の意見では、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Från min synpunkt sett ...
私の見方だと、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag är av den uppfattningen att ...
私の意見としては、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Det är min åsikt att ... eftersom ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Låt oss nu analysera/undersöka ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Visserligen ... men ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Tvärtom ...
それどころか、・・・・
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Å ena sidan ...
一方では・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Å andra sidan ...
しかしその一方で・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Trots ...
・・・・にもかかわらず
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Trots att ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
För övrigt/Förresten ...
ちなみに、・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Dessutom ...
その上・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse