Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Értem, amit mond.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Jag håller helt med om att ...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... och ... är lika/olika när det gäller ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
I motsats till ..., ... visar ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... till skillnad från ... är...
....-val/vel ellentétben, a .......
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... liknar ... när det gäller ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Jag skulle säga att ...
Azt mondanám, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
För mig verkar det som att ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Enligt min åsikt ...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Från min synpunkt sett ...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Visserligen ... men ...
Hozzátéve ...., de ....
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Tvärtom ...
Ezzel ellentétben ....
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Å ena sidan ...
Másrészt viszont ....
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Å andra sidan ...
Másrészt ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Trots ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Trots att ...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tudományosan/történelmileg ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
För övrigt/Förresten ...
Mellékesen....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Dessutom ...
Továbbá ....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse