Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Jag håller helt med om att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
I motsats till ..., ... visar ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... till skillnad från ... är...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... giống với... ở chỗ...
... liknar ... när det gäller ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... và... khác nhau ở chỗ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Tôi cho rằng...
Jag skulle säga att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Tôi thấy rằng...
För mig verkar det som att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Cá nhân tôi cho rằng...
Enligt min åsikt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Theo quan điểm của tôi...
Från min synpunkt sett ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi mang quan điểm rằng...
Jag är av den uppfattningen att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Tôi tin rằng... bởi vì...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Visserligen ... men ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Trái lại,...
Tvärtom ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Một mặt,...
Å ena sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Mặt khác,...
Å andra sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Mặc dù...
Trots ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Mặc dù/Bất chấp...
Trots att ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nhân tiện/Nhân thể...
För övrigt/Förresten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Dessutom ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse