Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
..., trái với/khác với..., lại (là)...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... giống với... ở chỗ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... và... khác nhau ở chỗ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Tôi cho rằng...
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Tôi thấy rằng...
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Cá nhân tôi cho rằng...
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Theo quan điểm của tôi...
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi mang quan điểm rằng...
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Tôi tin rằng... bởi vì...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Trái lại,...
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Một mặt,...
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Mặt khác,...
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Mặc dù...
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Mặc dù/Bất chấp...
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nhân tiện/Nhân thể...
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse