Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Jeg er stærkt uenig i at...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
I modsætning til..., ...viser...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...i modsætning til... er...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... giống với... ở chỗ...
...er lig... i forbindelse med
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... và... khác nhau ở chỗ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Tôi cho rằng...
Jeg ville sige at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Tôi thấy rằng...
For mig virker det som om at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Cá nhân tôi cho rằng...
Efter min mening...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Theo quan điểm của tôi...
Fra mit synspunkt...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi mang quan điểm rằng...
Jeg er af den mening at...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Tôi tin rằng... bởi vì...
Det er min opfattelse at... fordi...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Indrømmet..., men...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Selvom, ikke desto mindre...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Trái lại,...
Derimod,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Một mặt,...
På den ene side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Mặt khác,...
På den anden side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Mặc dù...
På trods af...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Mặc dù/Bất chấp...
Til trods for det faktum at...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Videnskabeligt/historisk set...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nhân tiện/Nhân thể...
I øvrigt...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Endvidere...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse