Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Demek istediğini anlıyorum.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
...'a tamamen katılıyorum.
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...'a karşılık ... gösterir ki ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...'a karşın ...'daki ...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Demek istediğim ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bana öyle görünüyor ki ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bence ...
제 생각에는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Benim bakış açıma göre ...
저의 관점에서는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
... görüşündeyim.
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
İnancıma göre ... çünkü ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ancak buna karşıt olarak ...
반대로, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Bir açıdan baktığımızda ...
한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
다른 한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... olmasına rağmen
... 에도 불구하고, ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... gibi bir gerçeğe rağmen
... 한 사실에도 불구하고,
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Antiparantez ...
부수적으로, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Buna ilaveten ...
게다가, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse