Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Demek istediğini anlıyorum.
Értem, amit mond.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
...'a tamamen katılıyorum.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...'a karşın ...'daki ...
....-val/vel ellentétben, a .......
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Demek istediğim ...
Azt mondanám, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bana öyle görünüyor ki ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bence ...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Benim bakış açıma göre ...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
... görüşündeyim.
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
İnancıma göre ... çünkü ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Hozzátéve ...., de ....
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ancak buna karşıt olarak ...
Ezzel ellentétben ....
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Bir açıdan baktığımızda ...
Másrészt viszont ....
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Másrészt ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... olmasına rağmen
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... gibi bir gerçeğe rağmen
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Tudományosan/történelmileg ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Antiparantez ...
Mellékesen....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Buna ilaveten ...
Továbbá ....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse