Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Demek istediğini anlıyorum.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
...'a tamamen katılıyorum.
Ich stimme völlig zu, dass...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...'a karşın ...'daki ...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... ähnelt ... hinsichtlich...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Demek istediğim ...
Ich würde sagen, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bana öyle görünüyor ki ...
Es scheint mir, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bence ...
Meiner Meinung nach...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Benim bakış açıma göre ...
Von meinem Standpunkt aus...
Omschrijving van een persoonlijke mening
... görüşündeyim.
Ich bin der Ansicht, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
İnancıma göre ... çünkü ...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Zugegebenermaßen... , aber...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ancak buna karşıt olarak ...
Im Gegenteil...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Bir açıdan baktığımızda ...
Einerseits...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Andererseits...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... olmasına rağmen
Trotz...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... gibi bir gerçeğe rağmen
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Antiparantez ...
Im Übrigen...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Buna ilaveten ...
Darüber hinaus...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse