Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Demek istediğini anlıyorum.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
...'a tamamen katılıyorum.
Jeg er fuldstændig enig i det...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Jeg er stærkt uenig i at...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...'a karşılık ... gösterir ki ...
I modsætning til..., ...viser...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...'a karşın ...'daki ...
...i modsætning til... er...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...er lig... i forbindelse med
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...og... er forskellige med hensyn til...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Demek istediğim ...
Jeg ville sige at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bana öyle görünüyor ki ...
For mig virker det som om at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bence ...
Efter min mening...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Benim bakış açıma göre ...
Fra mit synspunkt...
Omschrijving van een persoonlijke mening
... görüşündeyim.
Jeg er af den mening at...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
İnancıma göre ... çünkü ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Indrømmet..., men...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Er det sandt at..., men faktum er at...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Selvom, ikke desto mindre...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ancak buna karşıt olarak ...
Derimod,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Bir açıdan baktığımızda ...
På den ene side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
På den anden side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... olmasına rağmen
På trods af...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... gibi bir gerçeğe rağmen
Til trods for det faktum at...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Videnskabeligt/historisk set...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Antiparantez ...
I øvrigt...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Buna ilaveten ...
Endvidere...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse