Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Согласие
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Я понимаю его/ее точку зрения.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
ฉันยอมรับว่า...
Я полностью согласен, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Я совершенно не соголасен с...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
И наоборот, ... показывает...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
В отличие от...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... и ... различаются в понимании ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Первое...., второе, напротив, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

ฉันจะพูดว่า...
Я бы предположил, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
ดูเหมือนว่า...
Мне кажется, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
ในความคิดเห็นของฉัน...
Я считаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
По моему мнению...
Omschrijving van een persoonlijke mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
Я придерживаюсь мнения, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Я полагаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Нельзя не заметить, что ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
ยอมรับ...แต่...
Согласен.., но...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Согласен,... , и тем неменее
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
ในทางตรงกันข้าม...
Напротив,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
ในอีกด้านหนึ่ง...
С одной стороны
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
С другой стороны...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
ถึงแม้ว่า...
Несмотря на
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
ถึงแม้ว่า...
Хотя...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Говоря научным языком...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
โดยบังเอิญ...
Между прочим...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
นอกจากนี้...
Более того...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse