Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Si può comprendere il punto di vista di...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
ฉันยอมรับว่า...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
A differenza di..., ... mostra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
In contrasto con..., .... è...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... e... differiscono in termini di...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

ฉันจะพูดว่า...
Si potrebbe dunque affermare che...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
ดูเหมือนว่า...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
ในความคิดเห็นของฉัน...
Secondo il mio punto di vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
Da una prospettiva prettamente personale...
Omschrijving van een persoonlijke mening
ในความคิดเห็นของฉัน...
Sono dell'idea che...
Omschrijving van een persoonlijke mening
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Spostando l'attenzione verso...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
ยอมรับ...แต่...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
ในทางตรงกันข้าม...
Al contrario...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
ในอีกด้านหนึ่ง...
Da un lato...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Dall'altro...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
ถึงแม้ว่า...
A dispetto di...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
ถึงแม้ว่า...
Nonostante si ritenga che...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Scientificamente/Storicamente...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
โดยบังเอิญ...
A tal proposito...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
นอกจากนี้...
Inoltre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse