Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
ฉันยอมรับว่า...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
ฉันจะพูดว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
ดูเหมือนว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
ยอมรับ...แต่...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
ในทางตรงกันข้าม...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
โดยบังเอิญ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
นอกจากนี้...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse