Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
... की तुलना मे, ... ... है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
मेरा मानना है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
मुझे लगता है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
मेरी राय है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
मेरे दृष्टिकोण से
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
मेरा मानना है कि
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
इसके विपरीत
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
एक तरफ से...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
दूसरी तरफ से
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
वैसे...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
इसके अतिरिक्त...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse