Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
أتفق تماماً على أنّ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
على النقيض من... هو \ هم...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
...و ... يختلف من حيثُ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
يبدو لي أنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
في رأيِي...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
مِنْ وجهة نظري...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
على العكس، ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
من جهةٍ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
من جهةٍ أخرى...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
على الرغم من...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
وبالمناسبة فإنّ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
علاوة على ذلك...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse