Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Согласие
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Я понимаю его/ее точку зрения.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Я полностью согласен, что...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Я совершенно не соголасен с...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Я совершенно не разделяю идею, что...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
И наоборот, ... показывает...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
В отличие от...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... похоже на ..., если принять во внимание...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... и ... различаются в понимании ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Первое...., второе, напротив, ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Одно из различий между ... и ..., однако...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Я бы предположил, что...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Мне кажется, что...
Μου φαίνεται ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Я считаю, что...
Κατά την γνώμη μου...
Omschrijving van een persoonlijke mening
По моему мнению...
Κατά την δική μου άποψη...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Я придерживаюсь мнения, что...
Είμαι της γνώμης ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Я полагаю, что...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Нельзя не заметить, что ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Согласен.., но...
Βεβαίως..., αλλά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Действительно..., и все же ... остается фактом
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Согласен,... , и тем неменее
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Напротив,...
Αντιθέτως, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
С одной стороны
Από τη μία...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
С другой стороны...
Από την άλλη...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Несмотря на
Παρόλο που...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Хотя...
Παρά το γεγονός ότι...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Говоря научным языком...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Между прочим...
Παρεμπιπτόντως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Более того...
Επιπροσθέτως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse