Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Cineva este de acord cu...deoarece...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Înţeleg punctul său de vedere.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sunt în totalitate de acord că...
ฉันยอมรับว่า...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mă opun total ideii conform căreia...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...în opoziţie cu...este/sunt...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Aş putea spune că...
ฉันจะพูดว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Impresia mea este că...
ดูเหมือนว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
După părerea mea,...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Din punctul meu de vedere...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sunt de părere că...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Convingerea mea este că... deoarece...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admitem faptul că..., dar...
ยอมรับ...แต่...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se admite faptul că..., însă...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Din contră,...
ในทางตรงกันข้าม...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Pe de o parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Pe de altă parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Contrar...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
În ciuda faptului că...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Întâmplător...
โดยบังเอิญ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Mai mult decât atât...
นอกจากนี้...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse