Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Înţeleg punctul său de vedere.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sunt în totalitate de acord că...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mă opun total ideii conform căreia...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...în opoziţie cu...este/sunt...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Aş putea spune că...
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Impresia mea este că...
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
După părerea mea,...
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Din punctul meu de vedere...
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sunt de părere că...
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Convingerea mea este că... deoarece...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admitem faptul că..., dar...
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se admite faptul că..., însă...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Din contră,...
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Pe de o parte...
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Pe de altă parte...
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Contrar...
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
În ciuda faptului că...
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Întâmplător...
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Mai mult decât atât...
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse