Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Cineva este de acord cu...deoarece...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Înţeleg punctul său de vedere.
Si può comprendere il punto di vista di...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sunt în totalitate de acord că...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
A differenza di..., ... mostra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...în opoziţie cu...este/sunt...
In contrasto con..., .... è...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... e... differiscono in termini di...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Aş putea spune că...
Si potrebbe dunque affermare che...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Impresia mea este că...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
După părerea mea,...
Secondo il mio punto di vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Din punctul meu de vedere...
Da una prospettiva prettamente personale...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sunt de părere că...
Sono dell'idea che...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Convingerea mea este că... deoarece...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Spostando l'attenzione verso...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admitem faptul că..., dar...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se admite faptul că..., însă...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Din contră,...
Al contrario...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Pe de o parte...
Da un lato...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Pe de altă parte...
Dall'altro...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Contrar...
A dispetto di...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
În ciuda faptului că...
Nonostante si ritenga che...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientificamente/Storicamente...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Întâmplător...
A tal proposito...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Mai mult decât atât...
Inoltre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse