Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

De modo geral, concorda-se com ... porque...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Tende-se a concordar com...porque...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Percebe-se o seu propósito.
Înţeleg punctul său de vedere.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
É consenso que...
Sunt în totalitate de acord că...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tende-se a discordar de...porque...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Discorda-se totamente de/do/da...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Opõe-se à idéia que...
Mă opun total ideii conform căreia...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Em contraste com..., mostra que...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...em contraste com...é/são...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...e...diferem em termos de...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Aş putea spune că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Impresia mea este că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
După părerea mea,...
Omschrijving van een persoonlijke mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Din punctul meu de vedere...
Omschrijving van een persoonlijke mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Sunt de părere că...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Convingerea mea este că... deoarece...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Examina-se/Analisa-se agora...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Reconhecidamente..., mas...
Admitem faptul că..., dar...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Reconhecidamente....Porém...
Se admite faptul că..., însă...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ao contrário,...
Din contră,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por um lado...
Pe de o parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por outro lado...
Pe de altă parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Apesar de...
Contrar...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A despeito de...
În ciuda faptului că...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Cientificamente/ Historicamente falando...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentalmente...
Întâmplător...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Além disso,...
Mai mult decât atât...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse