Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

De modo geral, concorda-se com ... porque...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Tende-se a concordar com...porque...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Percebe-se o seu propósito.
言っていることはもっともだ。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
É consenso que...
・・・・に同意している。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
心から・・・・という意見を支持する。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tende-se a discordar de...porque...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Discorda-se totamente de/do/da...
・・・・に強く反対である。
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Opõe-se à idéia que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Em contraste com..., mostra que...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...em contraste com...é/são...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...e...diferem em termos de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
・・・・と言えるかもしれない。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
・・・・のように見受けられる。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
私の意見では、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
私の見方だと、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
私の意見としては、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Examina-se/Analisa-se agora...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Reconhecidamente..., mas...
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Reconhecidamente....Porém...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ao contrário,...
それどころか、・・・・
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por um lado...
一方では・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por outro lado...
しかしその一方で・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Apesar de...
・・・・にもかかわらず
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A despeito de...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Cientificamente/ Historicamente falando...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentalmente...
ちなみに、・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Além disso,...
その上・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse