Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

De modo geral, concorda-se com ... porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Tende-se a concordar com...porque...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Percebe-se o seu propósito.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
É consenso que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tende-se a discordar de...porque...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Discorda-se totamente de/do/da...
Jeg er stærkt uenig i at...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Opõe-se à idéia que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Em contraste com..., mostra que...
I modsætning til..., ...viser...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...em contraste com...é/são...
...i modsætning til... er...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
...er lig... i forbindelse med
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...e...diferem em termos de...
...og... er forskellige med hensyn til...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jeg ville sige at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
For mig virker det som om at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Efter min mening...
Omschrijving van een persoonlijke mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Fra mit synspunkt...
Omschrijving van een persoonlijke mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jeg er af den mening at...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Det er min opfattelse at... fordi...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Examina-se/Analisa-se agora...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Reconhecidamente..., mas...
Indrømmet..., men...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Reconhecidamente....Porém...
Selvom, ikke desto mindre...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ao contrário,...
Derimod,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por um lado...
På den ene side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por outro lado...
På den anden side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Apesar de...
På trods af...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A despeito de...
Til trods for det faktum at...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Cientificamente/ Historicamente falando...
Videnskabeligt/historisk set...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentalmente...
I øvrigt...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Além disso,...
Endvidere...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse