Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Demek istediğini anlıyorum.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
W pełni się zgadzam z...
...'a tamamen katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...'a karşın ...'daki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
....i...rożnią się pod względem...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Powiedziałbym, że...
Demek istediğim ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Wydaje mi się, że...
Bana öyle görünüyor ki ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Moim zdaniem...
Bence ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Z mojego punktu widzenia...
Benim bakış açıma göre ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jestem zdania, że...
... görüşündeyim.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Wprawdzie..., ale...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Przeciwnie, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Z jednej strony...
Bir açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Z drugiej strony...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Pomimo/Wbrew...
... olmasına rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Pomimo faktu, że...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nawiasem mówiąc, ...
Antiparantez ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Ponadto...
Buna ilaveten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse