Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Jag håller helt med om att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
I motsats till ..., ... visar ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... till skillnad från ... är...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... liknar ... när det gäller ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Jag skulle säga att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
För mig verkar det som att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
Enligt min åsikt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
Från min synpunkt sett ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Visserligen ... men ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Tvärtom ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Å ena sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Å andra sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
Trots ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
Trots att ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
För övrigt/Förresten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Dessutom ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse