Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
ฉันยอมรับว่า...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
ฉันจะพูดว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
ดูเหมือนว่า...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
ยอมรับ...แต่...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
ถึงแม้ว่า...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
โดยบังเอิญ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
นอกจากนี้...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse