Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Согласие
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Я полностью согласен, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Я совершенно не соголасен с...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
И наоборот, ... показывает...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
В отличие от...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... и ... различаются в понимании ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Первое...., второе, напротив, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Я бы предположил, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Мне кажется, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
Я считаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
По моему мнению...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Я полагаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Нельзя не заметить, что ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Согласен.., но...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Согласен,... , и тем неменее
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Напротив,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
С одной стороны
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
С другой стороны...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
Несмотря на
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
Хотя...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Говоря научным языком...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Между прочим...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Более того...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse