Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Înţeleg punctul său de vedere.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Sunt în totalitate de acord că...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mă opun total ideii conform căreia...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Aş putea spune că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Impresia mea este că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
După părerea mea,...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
Din punctul meu de vedere...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Sunt de părere că...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Admitem faptul că..., dar...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se admite faptul că..., însă...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Din contră,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Pe de o parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Pe de altă parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
Contrar...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
În ciuda faptului că...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Întâmplător...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Mai mult decât atât...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse