Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Tende-se a concordar com...porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Percebe-se o seu propósito.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
É consenso que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tende-se a discordar de...porque...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Discorda-se totamente de/do/da...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Opõe-se à idéia que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
Em contraste com..., mostra que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...em contraste com...é/são...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...e...diferem em termos de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Examina-se/Analisa-se agora...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Reconhecidamente..., mas...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Reconhecidamente....Porém...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Ao contrário,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Por um lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Por outro lado...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
Apesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
A despeito de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Incidentalmente...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Além disso,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse