Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
言っていることはもっともだ。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
・・・・に同意している。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
心から・・・・という意見を支持する。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
・・・・に強く反対である。
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
・・・・と言えるかもしれない。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
・・・・のように見受けられる。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
私の意見では、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
私の見方だと、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
私の意見としては、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
それどころか、・・・・
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
一方では・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
しかしその一方で・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
・・・・にもかかわらず
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
ちなみに、・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
その上・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse