Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Si può comprendere il punto di vista di...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
A differenza di..., ... mostra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
In contrasto con..., .... è...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... e... differiscono in termini di...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
Secondo il mio punto di vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Sono dell'idea che...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Spostando l'attenzione verso...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Al contrario...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Da un lato...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Dall'altro...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
A dispetto di...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
Nonostante si ritenga che...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Scientificamente/Storicamente...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
A tal proposito...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Inoltre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse